- ...
,
"-"


- ναβλα .

 

... ναννος .

 

νιτρου , .

 

naturalis .

 

ναφυα .

 

natio .

 

nusadir .

 

negativus .

 

neuter , .

 

neuter , .

 

νεος .

 

Neptunus ( ).

 

neft; napta ; , .

 

niveau .

 

niger .

 

niger oleum .

 

Nickel , .

 

Νιοβη , (- ).

 

νιτρκη ( ).

 

.. (..Nobel, 1833-1896).).

 

, nullus .

 

nomenclatura .

 

numerus .

 

nominalis .

 

νομος γραμμα .

 

sensus .

 

normalis .

 

"-" know-how .

 

nucleus ειδος .

 

nucleus .

 

nutatio .