-


εβενος .

 

> ευρισκω .

 

ejecter .

 

(.. " " ).

 

aequator .

 

aequus valens, valentis .

 

examen .

 

exemplar .

 

οικος λογος .

 

οικονομικη , .

 

érn .

 

exito .

 

excursio .

 

expansio .

 

experimentum , .

 

expertus .

 

exploitation .

 

exponatus .

 

.

 

- expressus .

 

extensivus , .

 

extrahere , .

 

extra , polire .

 

extremum .

 

extrusio , .

 

, centrum .

 

ελαστικος .

 

elevare .

 

electricus ; ηλεκτρον .

 

() οδος , .

 

() λυσις .

 

() λυσος .

 

ηλεκτρον .

 

() φορησις , .

 

elementum , .

 

émail; smeltan .

 

εμβλημα .

 

emissio , .

 

εμπειρια .

 

emulsus ( ).

 

ενδον υερμη .

 

ενεργεια .

 

ενυαλπω .

 

εν , τροπη , .

 

ενκυκλοπαιδια .

 

επι , oxy(genium) .

 

epure .

 

Ytterby , ( ).

 

erosio .

 

eruditio , .

 

essentia .

 

estacade; estaca , .

 

etage , .

 

etalon; stalo .

 

αιυηρ , .

 

ηυος , .

 

αιυηρ , υλη , .

 

αιυηρ .

 

effectus .

 

effusio , .